Voorwaarden en bepalingenDefinities 
Vanaf dit punt wordt Camino Barcelona Spaanse Taalschool verwezen als “de school”. “De student” is de persoon op wiens naam de boeking is gemaakt. 

De Overeenkomst 
Deze overeenkomst is wettelijk bindend zodra de school de volledige of gedeeltelijke betaling voor een cursus en/of accommodatie van een student heeft ontvangen. De wetten van Spanje zijn van toepassing op deze overeenkomst. 

Betaling 
Een aanbetaling van €200 is vereist voor (niet-visum) boekingen die meer dan 4 weken voor aanvang van de cursus worden gemaakt. Het restant van de cursus- en accommodatiekosten dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus te zijn voldaan. Als het resterende bedrag niet 4 weken voor aanvang van de cursus is ontvangen, behoudt de school zich het recht voor om de geboekte cursus (en accommodatie) te annuleren. Voor reserveringen die minder dan 4 weken voor aanvang van de cursus worden gemaakt, dient het volledige bedrag op het moment van reservering te worden voldaan. Volledige betaling is ook vereist voor studenten met een visum, zodat zij de benodigde documenten voor het consulaat van de school kunnen ontvangen. 

De school behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen. Er zullen echter geen wijzigingen worden aangebracht in de prijs van een cursus of accommodatie wanneer de aanbetaling van een student eenmaal is ontvangen. 

De student is er verantwoordelijk voor dat de betaling volledig door de school wordt ontvangen, zonder dat de school bankkosten hoeft te betalen. 

Wijze van betaling 

Krediet/Debet Kaart 
De school accepteert betalingen met Visa, MasterCard en American Express creditcards en debitcards. Visa en Mastercard betalingen zijn onderworpen aan een toeslag van 2%. Voor betalingen met American Express geldt een toeslag van 4%. 

Overschrijving 
Je kunt ervoor kiezen om per bankoverschrijving te betalen. De school dient het volledige bedrag in euro's te ontvangen, vrij van bankkosten. Als de school bij ontvangst van de overschrijving bankkosten moet betalen, worden deze kosten aan de factuur van de student toegevoegd. Zodra een student een bankoverschrijving heeft verstuurd, dient hij de school hiervan op de hoogte te stellen door een kopie van de bankoverschrijving per post of e-mail naar de school te sturen. De bankgegevens van de school zijn: 
  
Rekeningnaam: CAMINOBARCELONA SL. 
Rekeningnummer: 2100 0938 7802 0022 8284 
IBAN: ES05 2100 0938 7802 0022 8284 
SWIFT: CAIXESBBXXX 
Bank: CaixaBank 
Calle Tamarit 155, 08015 Barcelona, Spanje  

Boekingswijzigingen 
De school kan akkoord gaan met boekingswijzigingen (verandering van data, duur, type cursus of accommodatie etc.) op verzoek van de student, afhankelijk van de beschikbaarheid. De school moet dergelijke verzoeken uiterlijk 28 dagen voor aanvang van de cursus schriftelijk hebben ontvangen en wijzigingskosten van 100 euro zullen in rekening worden gebracht. Wijzigingen in de reservering worden geaccepteerd en er worden geen wijzigingskosten in rekening gebracht als de student de cursus verlengt of overstapt naar een duurdere cursus of accommodatie (afhankelijk van beschikbaarheid).  

Als de geboekte cursus niet beschikbaar is voor de student vanwege een gebrek aan beschikbare cursussen voor hun niveau Spaans, zal een alternatieve cursus van dezelfde waarde worden aangeboden door de school. 

Gemiste lessen 
Als de student de geplande privélessen niet kan bijwonen, moet de school minstens 24 uur van tevoren schriftelijk op de hoogte worden gebracht, zodat de lessen opnieuw kunnen worden ingepland. Het is niet mogelijk om losse gemiste lessen of dagen van groepscursussen in te halen. Voor dergelijke gevallen en onvoorspelbare afwezigheid biedt de school een virtuele middagclub aan. In geval van voorspelbare afwezigheid is het mogelijk om een pauze in te lassen voor een willekeurig aantal volledige weken (van maandag tot vrijdag). 

Activiteiten en Excursies 
Algemene informatie over activiteiten en excursies die door de school worden aangeboden, dient slechts als leidraad te worden gebruikt en niet als een nauwkeurige lijst van evenementen. De school behoudt zich het recht voor om het programma van activiteiten te wijzigen. 


Studenten zonder visum 

Annuleringsvoorwaarden 
Het restitutiebeleid van de school is in overeenstemming met de huidige Spaanse wetgeving betreffende restituties in de reissector. Afhankelijk van de reden van je annulering zullen de volgende beleidsregels van toepassing zijn: 
1) In het geval dat je niet in staat bent om naar Spanje te reizen als gevolg van een officieel reisverbod tussen je land en Spanje, gerelateerd aan COVID-19, biedt de school deze opties: 

Uitstel van uw cursus naar een andere datum zonder extra kosten. U kunt uw cursus zo vaak uitstellen als u wilt door een e-mail te sturen naar info@caminobarcelona.com ten minste 1 week voor de geplande startdatum van uw cursus. 

Als u de nieuwe startdatum nog niet weet, ontvangt u een voucher voor dezelfde waarde van uw oorspronkelijke cursus om op een toekomstige datum te gebruiken. De voucher kan ook worden overgedragen aan een van uw vrienden of familieleden als u dat wenst. 

Als u de voorkeur geeft aan een terugbetaling in contanten, kunt u uw voucher omzetten in een terugbetaling in contanten binnen 6 maanden na de annuleringsdatum. 

Dit restitutiebeleid is om te voldoen aan recente wijzigingen in de Spaanse wetgeving met betrekking tot dergelijke restituties in reis- en toerisme-gerelateerde bedrijven. 

2) In het geval dat u de cursus en accommodatie wilt annuleren vanwege persoonlijke redenen (die niets met COVID-19 te maken hebben), is het volgende van toepassing: 

Annulering tot 28 dagen voor aanvang van de cursus: alleen verlies van 200 euro aanbetaling; 

annulering 27 tot 14 dagen voor het begin van de cursus: verlies van het inschrijvingsgeld (60 euro) plus 50% van het cursusgeld en 50% van de verblijfskosten; 

annulering 13 tot 7 dagen voor aanvang van de cursus: verlies van het inschrijfgeld (60 euro) plus 75% van het cursusgeld en 75% van de accommodatiekosten; 

annulering minder dan 7 dagen voor het begin van de cursus: verlies van het inschrijfgeld (60 euro) plus 100% van het cursusgeld en de verblijfskosten, en verlies van eventuele aanvullende diensten die zijn overeengekomen, zoals luchthaventransfers. 
  
Na de dag dat de cursus en/of accommodatie begint, wordt er geen restitutie meer gegeven. 

De school zal de kosten terugbetalen volgens het bovenstaande beleid op een door de student opgegeven bankrekening. Het is niet de verantwoordelijkheid van de school als er onjuiste bankgegevens door de student zijn opgegeven en de school zal in dat geval geen restitutie meer verlenen. 


Visum studenten 

Reservering wijzigingen 
Zodra de visumdocumenten (inschrijvingsbrief, studieplan en betalingsbewijs) naar de student zijn verzonden, kunnen het type van de geboekte cursus Spaans en de duur ervan niet meer gewijzigd worden. De startdatum kan worden gewijzigd, en nieuwe visa ondersteunende documenten zullen worden afgegeven in het geval van een beroep na een visum afwijzing en in het geval van het alleen kunnen verkrijgen van een afspraak op de ambassade later dan de startdatum van de cursus. 
Zodra de student zijn studentenvisum heeft verkregen, kunnen de begin- en einddatum van zijn programma niet meer worden gewijzigd. Als de student later dan gepland met zijn lessen begint, kan hij zijn in het programma opgenomen vakantieweken gebruiken om geen lessen te missen. 

Annuleringsbeleid 
Het restitutiebeleid van de school is in overeenstemming met de huidige Spaanse wetgeving betreffende restituties in de reissector. Afhankelijk van de reden waarom je je programma annuleert, zullen de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn: 
1) In het geval dat het visum van de student wordt geweigerd: 

De student moet de school een officiële afwijzingsbrief van het Spaanse consulaat sturen en bevestigen of hij/zij beroep wil aantekenen of een terugbetaling wil aanvragen.  

Als de student ervoor kiest om in beroep te gaan, zal de school hem helpen bij het indienen van een beroep, waardoor hij na de tweede aanvraag alsnog een visum kan krijgen. 

Als de student ervoor kiest om een terugbetaling aan te vragen, dan zal de school het totaal betaalde bedrag terugbetalen minus een niet-terugbetaalbaar voorschot van 500 euro. Houd er rekening mee dat de terugbetaling ongeveer 1 jaar zal duren vanaf de afwijzing van het visum. 
2) In het geval van annulering om persoonlijke redenen: 

Als de student zijn studentenvisum met succes heeft ontvangen, zal hij zijn visum moeten annuleren door contact op te nemen met de Spaanse ambassade of het consulaat dat het visum heeft afgegeven. Nadat het visum is geannuleerd, moeten zij de annulering via e-mail naar de school sturen om een terugbetaling te ontvangen. De volgende restitutievoorwaarden zijn dan van toepassing: 
annulering tot 28 dagen voor het begin van de cursus: verlies van 500 euro borg; 

annulering 27 tot 14 dagen voor aanvang van de cursus: verlies van het inschrijfgeld (60 euro) plus 50% van het cursusgeld en 50% van de accommodatiekosten; 

annulering 13 tot 7 dagen voor aanvang van de cursus: verlies van het inschrijfgeld (60 euro) plus 75% van het cursusgeld en 75% van de accommodatiekosten; 

annulering minder dan 7 dagen voor aanvang van de cursus: verlies van het inschrijfgeld (60 euro) plus 100% van het cursusgeld en de accommodatiekosten, evenals verlies van eventuele aanvullende diensten die zijn overeengekomen, zoals luchthaventransfers. 

Na de dag van aanvang van de cursus en/of accommodatie vindt geen restitutie meer plaats. 
Als de student de documenten voor de visumondersteuning nog niet van de school heeft ontvangen, hoeft hij alleen maar de annuleringsverklaring naar de school te sturen en dan zijn dezelfde terugbetalingsvoorwaarden van toepassing. 
3) In het geval dat de student niet in staat is om naar Spanje te reizen als gevolg van een officieel reisverbod tussen hun land en Spanje, gerelateerd aan COVID-19, of als zij niet in staat zijn om een afspraak te maken bij de ambassade als gevolg van een gebeurtenis buiten de controle van het bedrijf en de student (natuurrampen, oorlogen, stakingen etc.) biedt de school deze opties: 

De student kan de cursus uitstellen naar een andere datum zonder extra kosten zo vaak als nodig is door een e-mail te sturen naar info@caminobarcelona.com ten minste 1 week voor de geplande startdatum van hun cursus. De student zal opnieuw een visumaanvraag moeten indienen met de nieuwe data zodra dit mogelijk zal zijn. 

Als de student de nieuwe startdatum nog niet weet, zal hij een voucher ontvangen met dezelfde waarde als zijn oorspronkelijke cursus om op een toekomstige datum te gebruiken. De voucher kan ook worden overgedragen aan een van hun vrienden of familieleden als ze dat willen. 

Als de student een terugbetaling in contanten wenst, kunnen zij hun voucher omzetten in een terugbetaling in contanten binnen een jaar na het einde van de noodtoestand in Spanje (9 mei 2021) in gevallen die verband houden met het reisverbod in verband met COVID-19 of binnen een jaar na de annulering van de cursus in andere gevallen.  

Dit terugbetalingsbeleid is om te voldoen aan recente wijzigingen in de Spaanse wetgeving met betrekking tot dergelijke terugbetalingen in reis- en toerismegerelateerde bedrijven.  

Het is niet mogelijk om een terugbetaling te doen zodra de student zijn visum heeft ontvangen en in Spanje is aangekomen. 
De school zal het inschrijfgeld terugstorten op een door de student opgegeven bankrekening, overeenkomstig het bovenstaande beleid. Het is niet de verantwoordelijkheid van de school als de student onjuiste bankgegevens heeft opgegeven en de school zal in dat geval geen restitutie meer verlenen. 

Reizen, visa ondersteunende documenten 
Studenten moeten zelf hun reis regelen en zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle benodigde reisdocumenten, zoals een geldig paspoort en visum. De school zal de studenten de nodige documentatie verschaffen om indien nodig een visum te verkrijgen, maar is niet verantwoordelijk voor het besluit van een consulaire autoriteit om een visumaanvraag al dan niet te aanvaarden. Het is de verantwoordelijkheid van de student om voldoende tijd uit te trekken voor het verkrijgen van een visum en hij/zij dient bij de consulaire autoriteit van zijn/haar land te informeren naar een schatting van de tijd die nodig is om de visumaanvraagprocedure te voltooien. Als een student de school vraagt om documenten per koeriersdienst/express-verzending naar hem/haar te sturen (niet per e-mail of gewone post), worden de kosten van deze express-verzending/koeriersdienst aan de student in rekening gebracht. 

Luchthaven Transfers 
De school kan voor €80 per enkele reis een luchthaventransfer regelen van de internationale luchthaven van Barcelona naar de accommodatie van de student. De school moet uiterlijk 7 dagen voor de geplande aankomstdatum van de student de betaling voor deze dienst van de student ontvangen, samen met de volledige gegevens van de aankomsttijd en het vluchtnummer van de student. Als de school deze vluchtgegevens niet binnen 2 dagen voor de verwachte aankomstdatum van de student heeft ontvangen, is de school niet verantwoordelijk voor het ophalen van de student op het vliegveld en worden de kosten voor het vervoer van en naar het vliegveld niet terugbetaald. 

De verwachtingen van de school 
Van studenten en degenen die hen vergezellen, wordt verwacht dat zij zich op een beleefde manier gedragen en respect hebben voor medestudenten en personeel van de school, evenals voor degenen met wie zij hun accommodatie delen. Illegaal gebruik van drugs, alcoholmisbruik, of onattent of beledigend gedrag tegenover anderen wordt als onacceptabel beschouwd. De school behoudt zich het recht voor lessen en accommodatie te weigeren aan studenten die de regels van de school overtreden of zich in het algemeen onattent of beledigend gedragen tegenover anderen. De school behoudt zich het recht voor om de cursus en/of accommodatie van een student die de voorwaarden van dit artikel overtreedt te beëindigen. In dergelijke omstandigheden zal geen restitutie worden betaald voor de cursus of voor de accommodatie. 

Nauwkeurigheid van de verstrekte informatie 
Hoewel alles in het werk is gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in de literatuur en op de websites van de school accuraat is, aanvaardt de school geen verantwoordelijkheid voor druk- of vertaalfouten of omissies. De school verzoekt u daarom om eventuele details die voor u van bijzonder belang zijn te bespreken voordat u boekt. Als u vragen heeft over de Algemene 

Voorwaarden van de school, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen: 

Camino Barcelona 
Calle Comte d'Urgell 78 
08011 
Barcelona 
Spanje 
Vanuit Europa: 0034 93 467 85 85 
Vanuit USA/Canada: 011 34 93 467 85 85 
Vanuit andere landen: Kies de internationale code, plus 34 93 467 85 85 
E-mail: info@caminobarcelona.com